Ιστορίες

Ευκαιρίες ενδυνάμωσης: Υποστηρίζουμε την ειρήνη και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο Garamba

Αύγουστος 2022

Επιλεγμένη τεχνολογία

Ανανεώσιμη ενέργεια

Ποιους βοηθάμε

Την κοινότητα στο Εθνικό Πάρκο Garamba

Ο ρόλος μας

Συνδυασμός ιδιωτικών και δημόσιων πόρων σε έναν συνασπισμό συνεργατών που είναι αφοσιωμένοι στην προώθηση της ενεργειακής ισότητας

Μια γυναίκα και ένα παιδί περπατούν σε έναν χωματόδρομο ενός εθνικού πάρκου που περιβάλλεται από πράσινο
Φωτογραφία της Esther Nsapu

Τα 5.180 τετραγωνικά χιλιόμετρα σαβάνας του Εθνικού Πάρκου Garamba έχουν πλούσια βιοποικιλότητα. Το Εθνικό Πάρκο Garamba, ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το οποίο βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, αποτελεί καταφύγιο για τον μεγαλύτερο και ταχέως συρρικνούμενο πληθυσμό ελεφάντων στον κόσμο, καθώς και για τις τελευταίες εναπομείνασες καμηλοπαρδάλεις Κόρντοφαν. Επίσης, η περιοχή γύρω από το πάρκο διαθέτει σημαντικές ποσότητες χρυσού. Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένας γραφικός τουριστικός προορισμός έχει γίνει η πρώτη γραμμή σε μια σύγκρουση που διαρκεί δεκαετίες, η οποία βρίσκεται στο σημείο όπου διασταυρώνονται η διατήρηση του περιβάλλοντος, η οικονομική ανάπτυξη και η βιοτεχνική εξόρυξη.

Η περιορισμένη πρόσβαση σε οικονομικές ευκαιρίες στις γειτονικές πόλεις του Εθνικού Πάρκου Garamba έχει οδηγήσει στην υπερβολική εξάρτηση από τους φυσικούς πόρους του πάρκου. Το Εθνικό Πάρκο Garamba βρίσκεται κοντά στο μεγαλύτερο εμπορικό ορυχείο χρυσού της Αφρικής. Και όπου υπάρχει εμπορική εξόρυξη, ακολουθεί και η βιοτεχνική. Πολλές από τις κοντινές δραστηριότητες βιοτεχνικής εξόρυξης έχουν επεκταθεί στις προστατευόμενες περιοχές κυνηγιού που περιβάλλουν το πάρκο, θέτοντας σε περαιτέρω κίνδυνο τη μοναδική βιοποικιλότητα της περιοχής.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τις πρόσφατες εισροές πληθυσμών στην περιοχή. Καθώς οι κάτοικοι των μικρότερων χωριών μεταναστεύουν σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές για λόγους ασφάλειας, αλλά και για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει η βιοτεχνική εξόρυξη, η πίεση στους περιορισμένους πόρους εντείνεται. Το πάρκο προσπαθεί επίσης να καταπολεμήσει τους λαθροθήρες και τις ένοπλες ομάδες που εμπλέκονται στο εμπόριο ελεφαντόδοντου και απειλούν την άγρια ζωή, το προσωπικό και τις γειτονικές κοινότητες του πάρκου. Αυτά τα ζητήματα διατήρησης του περιβάλλοντος ώθησαν τη διοίκηση του Εθνικού Πάρκου Garamba να αναζητήσει επιπλέον προστατευτική υποστήριξη.

"Η προστασία του πάρκου και των γύρω κυνηγετικών περιοχών είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η εξαιρετική βιοποικιλότητα της περιοχής όπως οι καμηλοπαρδάλεις, οι ελέφαντες του δάσους και της σαβάνας και οι χιμπατζήδες", αναφέρει ο Thierry Normand, διευθυντής βιώσιμης ανάπτυξης του Εθνικού Πάρκου Garamba. "Για να μειώσουμε την εξάρτηση των κοινοτήτων από τους φυσικούς πόρους του οικοσυστήματος, καταβάλλουμε προσπάθειες για τη δημιουργία βιώσιμων κοινωνικοοικονομικών λύσεων που υποστηρίζουν τη συνεχή ανάπτυξη των κοινοτήτων. Αυτό μας οδήγησε στη συνεργασία με το πρόγραμμα Congo Power".

Στην Google, στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για την υπεύθυνη εξεύρεση ορυκτών, λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα για τη διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη ακατέργαστων ορυκτών για τα προϊόντα μας και τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης των πεπερασμένων πόρων. Το 2018 συνεργαστήκαμε με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό GivePower για να επεκτείνουμε το πρόγραμμα Congo Power, την κορυφαία πρωτοβουλία μας για την υποστήριξη της υπεύθυνης εργασίας με ορυκτά. Το πρόγραμμα βασίζεται στην παραδοχή ότι η πρόσβαση στην ανανεώσιμη ενέργεια οδηγεί σε βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Συνδυάζοντας ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους σε έναν συνασπισμό αφοσιωμένων συνεργατών, μπορούμε να ενισχύσουμε την προώθηση της ενεργειακής ισότητας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση οκτώ κοινοτικών έργων ηλεκτροδότησης, με τα οποία παρείχαμε ενέργεια σε περισσότερα από 9.000 άτομα στο Κονγκό, συνεχίσαμε να επεκτείνουμε την πρωτοβουλία το 2021, προσφέροντας στο Εθνικό Πάρκο Garamba την υποστήριξη που επιζητούσε.

Ενεργοποίηση της κοινότητας

Η διοίκηση του Εθνικού Πάρκου Garamba αναγνώρισε ότι η κύρια απειλή για τη διατήρηση του περιβάλλοντος ήταν η έλλειψη βιώσιμων οικονομικών ευκαιριών. Για την ανάπτυξη ανεξάρτητης επιχειρηματικότητας πέρα από το εμπόριο ακατέργαστων ορυκτών και ελεφαντόδοντου, οι γύρω κοινότητες χρειάζονταν πρόσβαση σε καθαρή και αξιόπιστη ενέργεια.

Με τη δρομολόγηση του έργου, το πάρκο συνεργάστηκε με τη Nuru, μια κοινοτική εταιρεία ανάπτυξης ηλιακής ενέργειας.

Όπως εξηγεί ο Baraka Kasali, υπεύθυνος του προγράμματος Social Impact της Google, "Η αρχή αυτού του έργου ήταν να βρούμε πώς το πάρκο θα μπορούσε, με έναν οικονομικά αποδοτικό και κλιματικά έξυπνο τρόπο, να επενδύσει στην κοινότητα κατάλληλους ενεργειακούς πόρους".

Το έργο επικεντρώθηκε στη δημιουργία βιώσιμων ενεργειακών υποδομών για την υποστήριξη των αγροτικών κοινοτήτων που είναι ακριβώς δίπλα στο Εθνικό Πάρκο Garamba, ξεκινώντας από τις πόλεις Tadu και Faradje. Τον Ιούνιο του 2021, με την υποστήριξη του προγράμματος Congo Power, η Nuru ανέπτυξε δύο ηλιακά υβριδικά μίνι δίκτυα, μία εγκατάσταση με ισχύ έως 122,6 κιλοβάτ στο Tadu και μία εγκατάσταση με ισχύ έως 215,1 κιλοβάτ στο Faradje.

Ηλιακά μίνι δίκτυα σε ένα χωράφι με δέντρα και μπλε ουρανό στο φόντο
Τα ηλιακά μίνι δίκτυα στο Tadu και το Faradje παρέχουν καθαρή ενέργεια σε 4.000 άτομα στις κοινότητες. Φωτογραφία της Esther Nsapu

Πέρα από τη δυνατότητα πρόσβασης στην ενέργεια, η Nuru κατασκευάζει και διαχειρίζεται τις υποδομές για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

"Πολλοί άνθρωποι μιλούν για ποσοστά πρόσβασης στην ενέργεια", λέει ο Kyle Hamilton, ανώτερο στέλεχος στρατηγικής και συνεργασιών της Nuru. "Η πρόσβαση στην ενέργεια είναι σημαντική, αλλά ως μέτρηση είναι ανεπαρκής. Λέει μόνο ένα ναι ή ένα όχι. Έχετε πρόσβαση; Δεν έχετε; Αυτό που κάνει η Nuru είναι η δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη αγορών που μπορούν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Στο Εθνικό Πάρκο Garamba, δημιουργούμε και διευκολύνουμε ένα περιβάλλον για τον αστικό σχεδιασμό, την επιχειρηματικότητα και την προώθηση νέων επενδύσεων σε αυτές τις κοινότητες".

Από την έναρξη του έργου, τα ηλιακά δίκτυα έχουν συμβάλει με επιτυχία στη δημιουργία εκατοντάδων ηλεκτρικών συνδέσεων που εξυπηρετούν πλέον πάνω από 320 επιχειρήσεις, νοικοκυριά και άλλα κοινωνικά ιδρύματα, ενώ όσοι ωφελούνται άμεσα είναι πάνω από 3.800.

Παροχή κινήτρων για μακροπρόθεσμη ειρήνη

Η Google παρείχε χρηματοδότηση για την υποστήριξη αυτού του έργου εν μέρει αγοράζοντας Πιστοποιητικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ειρήνη (P-REC), μια πρωτοποριακή εναλλακτική στα παραδοσιακά πιστοποιητικά ενέργειας, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθρωπιστικής δράσης. Τα P-REC, τα οποία αναπτύχθηκαν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Energy Peace Partners, προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα σημείο εισόδου για τη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμης ενέργειας που υποστηρίζουν τις προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης σε περιοχές του κόσμου που πλήττονται από συγκρούσεις. Η συμμετοχή της Google σηματοδοτεί τη δεύτερη αγορά P-REC μέχρι σήμερα και αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειάς μας για τη διαχείριση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

"Αυτά τα REC είναι διαφορετικά", αναφέρει η Alyssa Newman, διευθύντρια του προγράμματος Responsible Materials and Inclusion της Google. "Δεν συνεισφέρουν μόνο στο κεφάλαιο που απαιτείται για έργα από τις εταιρείες του Κονγκό, όπως η Nuru, αλλά κεντρίζουν επίσης την προσοχή εταιρειών του ιδιωτικού τομέα που επιδιώκουν να προάγουν την ενεργειακή δικαιοσύνη, να μειώσουν τις συγκρούσεις και να ενισχύσουν τις υπεύθυνες εφοδιαστικές αλυσίδες".

Προσφέρουμε ευκαιρίες για αλλαγή

Η αξιόπιστη πρόσβαση στην ανανεώσιμη ενέργεια συνεχίζει να τροφοδοτεί την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη στις πόλεις Tadu και Faradje, καθώς και στη γύρω περιοχή. Μόνο στη διαδικασία ανάπτυξης των ηλιακών μίνι δικτύων απασχολούνται 114 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης σε αυτές τις κοινότητες και τα μίνι δίκτυα συνεχίζουν να παρέχουν νέα μέσα διαβίωσης και οικονομικές ευκαιρίες που δεν βασίζονται στους φυσικούς πόρους του Εθνικού Πάρκου Garamba.

Η αξιόπιστη ενέργεια προσφέρει στα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης τους απαραίτητους πόρους για την παροχή κρίσιμων υπηρεσιών υγείας σε περισσότερους από 1.200 ασθενείς κάθε μήνα. Χάρη σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο, βελτιωμένη αποθήκευση εμβολίων και βασικές ιατρικές προμήθειες, τα νοσοκομεία και οι κλινικές μπορούν πλέον να διατηρούν τα φώτα τους αναμμένα και τις κοινότητές τους υγιείς.

Στα χωριά, ο νέος δημόσιος φωτισμός που εγκατέστησε η Nuru έχει βελτιώσει την προσβασιμότητα και το εμπόριο, ιδίως για τις γυναίκες του Κονγκό. Οι φωτισμένοι δρόμοι βελτιώνουν τη νυχτερινή ασφάλεια. Οι επιχειρήσεις δεν εξαρτώνται πλέον από το φως της ημέρας και μπορούν να διευρύνουν τις ώρες λειτουργίας τους. Καθώς οι γείτονες αισθάνονται πιο ασφαλείς τη νύχτα, μπορούν να έρθουν πιο εύκολα σε επαφή μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, προκύπτουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας και συλλογικής δημιουργίας ισχυρότερων και ανθεκτικότερων κοινοτήτων.

Άνθρωποι περπατούν τη νύχτα σε δρόμο όπου υπάρχουν φανοστάτες που βελτιώνουν την ορατότητα και την προσβασιμότητα
Φανοστάτες φωτίζουν τους δημόσιους χώρους, βελτιώνοντας τη νυχτερινή ασφάλεια και την προσβασιμότητα για την κοινότητα. Φωτογραφία της Esther Nsapu

Σε επίπεδο νοικοκυριού, τα μίνι δίκτυα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια για ανάγκες όπως ο φωτισμός, η ψύξη και η παροχή ρεύματος για τη φόρτιση τηλεφώνων και τη διατήρηση της επικοινωνίας, πράγματα απαραίτητα για την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, εξαλείφοντας την προηγούμενη εξάρτηση των κοινοτήτων από τις ακριβές και βρώμικες πηγές ενέργειας, όπως το ντίζελ ή το κάρβουνο, η παροχή καθαρής ενέργειας από τα δίκτυα αποτρέπει τη δημιουργία έως και 280 μετρικών τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ετήσια βάση.

"Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες", τονίζει ο Hamilton. "Η πρόσβαση στην ενέργεια μπορεί να απελευθερώσει αστείρευτη δημιουργικότητα. Νιώθουμε μεγάλη χαρά όταν βλέπουμε ανθρώπους να ξεκινούν νέα εγχειρήματα".

Επιδίωξη ενεργειακής δικαιοσύνης σε κλίμακα

Καθώς εξακολουθούμε να αναπτύσσουμε τη συμμαχία του προγράμματος Congo Power, μεταφέρουμε τα διδάγματα από τα πιλοτικά έργα μας στη συνεχή μας προσπάθεια για την ενίσχυση της ενεργειακής δικαιοσύνης και της βιωσιμότητας σε κλίμακα. Τα ηλιακά δίκτυα της Nuru στο Tadu και το Faradje κέρδισαν πρόσφατα το βραβείο Mini-grid Solar Project of the Year της μη κυβερνητικής οργάνωσης Africa Solar Industry Association. Πρόκειται για το κορυφαίο βραβείο του κλάδου σχετικά με την αναγνώριση και την ανάδειξη εξαιρετικών επιδόσεων και επιτευγμάτων στην αφρικανική αγορά της ηλιακής ενέργειας. Με την υποστήριξη της Nuru, το Εθνικό Πάρκο Garamba θα συνεχίσει να αξιοποιεί αυτή την επιτυχία, επεκτείνοντας τις προσπάθειές του και σε άλλες κοινότητες γύρω από το πάρκο.

Έχοντας αναγνωρίσει τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει η ενεργειακή ισότητα στη διατήρηση του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημόσια υγεία, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην υποστήριξη έργων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την ευημερία των κοινοτήτων.

Μια πωλήτρια με κόκκινο πουκάμισο στέκεται σε ένα κατάστημα και κρατάει ανοιχτό το καπάκι ενός ψυγείου, ενώ οι τοίχοι είναι γεμάτοι με αντικείμενα, όπως σνακ, ψαλίδια και προμήθειες
Η βιώσιμη ενέργεια παρέχει ρεύμα σε λύσεις ψυχρής αποθήκευσης για τους προμηθευτές, ώστε να επεκτείνουν τις ώρες λειτουργίας και το εύρος των διαθέσιμων προϊόντων τους. Φωτογραφία της Esther Nsapu

Τα καλύτερα και πιο επιτυχημένα προϊόντα μας είναι αυτά που ενισχύουν τη συμμετοχή, αυξάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες και προσφέρουν πληροφορίες που οδηγούν σε νέες ιδέες. Η ομάδα του προγράμματος Congo Power συνεχίζει όχι μόνο να υποστηρίζει το υπεύθυνο εμπόριο ορυκτών, αλλά και να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέχουν στην οικονομία, ειδικά σε εκείνους των οποίων η εργασία, για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας.

"Δεν πρόκειται απλώς για μια κοινωνική άσκηση", αναφέρει ο Kasali. "Είναι μια προσπάθεια που πραγματικά δημιουργεί ευκαιρίες".