Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φύση και βιοποικιλότητα

Προσπαθώντας να προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε τη φύση και τη βιοποικιλότητα μέσω των συγκροτημάτων κτιρίων και της τεχνολογίας μας

Η διατήρηση της φύσης είναι κρίσιμης σημασίας για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Με την υλοποίηση λύσεων με βάση τη φύση, όπως βελτίωση των φυσικών οικοτόπων και προστασία των οικοσυστημάτων, μπορούμε να βοηθήσουμε στη μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρών, των πυρκαγιών και πολλών άλλων σοβαρών καιρικών φαινομένων που παρουσιάζονται με διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα.

Η επένδυση στη φύση είναι μια επένδυση στους εργαζομένους, στα προϊόντα και στις κοινότητές μας. Θέλουμε η φύση και οι άνθρωποι να ακμάζουν μαζί στις κοινότητες που η Google θεωρεί σπίτι, καθώς και στα οικοσυστήματα από τα οποία προέρχονται οι πρώτες ύλες των τροφίμων για τις εκατοντάδες καφετέριες που διαχειριζόμαστε. Τα δισεκατομμύρια των χρηστών μας έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να επιδράσουν θετικά στο περιβάλλον τους, αν τους δοθούν οι πληροφορίες και τα εργαλεία για να το πετύχουν.

Οι βασικές μας προσπάθειες

Οι βασικές μας προσπάθειες

Προσπαθώντας να προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε τη φύση και τη βιοποικιλότητα μέσω των συγκροτημάτων κτιρίων και της τεχνολογίας μας

Η διατήρηση της φύσης είναι κρίσιμης σημασίας για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Με την υλοποίηση λύσεων με βάση τη φύση, όπως βελτίωση των φυσικών οικοτόπων και προστασία των οικοσυστημάτων, μπορούμε να βοηθήσουμε στη μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρών, των πυρκαγιών και πολλών άλλων σοβαρών καιρικών φαινομένων που παρουσιάζονται με διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα.

Η επένδυση στη φύση είναι μια επένδυση στους εργαζομένους, στα προϊόντα και στις κοινότητές μας. Θέλουμε η φύση και οι άνθρωποι να ακμάζουν μαζί στις κοινότητες που η Google θεωρεί σπίτι, καθώς και στα οικοσυστήματα από τα οποία προέρχονται οι πρώτες ύλες των τροφίμων για τις εκατοντάδες καφετέριες που διαχειριζόμαστε. Τα δισεκατομμύρια των χρηστών μας έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να επιδράσουν θετικά στο περιβάλλον τους, αν τους δοθούν οι πληροφορίες και τα εργαλεία για να το πετύχουν.

Δημιουργία για βιοποικιλότητα

Το συγκρότημα κτιρίων Bay View της Google το σούρουπο

Οικολογικός σχεδιασμός

Πεταλούδα που κάθεται σε ένα ψηλό μοβ λουλούδι

Αποκατάσταση οικοτόπου για την πεταλούδα-μονάρχη

Μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή και η οποία δείχνει το ισόγειο του νέου κτιρίου της Google στο King’s Boulevard. Απεικονίζονται τρία καταστήματα: ένα ποδηλατάδικο, ένα βιβλιοπωλείο και ένα κατάστημα με υφάσματα. Στο προσκήνιο φαίνονται πολλά άτομα

Επιστροφή της φύσης στις πόλεις

Προστασία της φύσης και βελτίωση της πρόσβασης σε αυτήν

Δύο άτομα περπατούν σε ένα μονοπάτι στο συγκρότημα κτιρίων Bay View της Google

Φροντίδα της φύσης στα οικοσυστήματα

Σύνδεση κοινοτήτων με τη φύση

Σύνδεση κοινοτήτων με τη φύση

Υπεύθυνος εφοδιασμός

Άποψη του συγκροτήματος κτιρίων της Google στο Charleston East

Προμήθεια βιώσιμων υλικών και υποστήριξη συστημάτων τροφίμων βιοποικιλότητας

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας

Αεροφωτογραφία καφέ χερσαίας μάζας και μπλε ωκεανού

Google Earth Engine, μια πλατφόρμα σε πλανητική κλίμακα

Αεροφωτογραφία πράσινου δάσους

Αποκατάσταση εδαφών με τη Restor

Ιαγουάρος

Παρακολούθηση άγριων ζώων

Παραμείνετε ενημερωμένοι

Διαβάστε τα τελευταία νέα για τις δράσεις και την πρόοδό μας.