Ιστορίες

Από το πιλοτικό στάδιο στην ενέργεια: Η καθαρή ενέργεια κερδίζει έδαφος στο Κονγκό

Οκτώβριος 2019

Επιλεγμένη τεχνολογία

Πρόγραμμα Congo Power

Ποιους βοηθάμε

Εξορυκτικές κοινότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

Ο ρόλος μας

Φέραμε σε επαφή οργανισμούς του Κονγκό με άλλους μη κερδοσκοπικούς, ακαδημαϊκούς και τεχνολογικούς συνεργάτες, ώστε να εργαστούν από κοινού με στόχο πιο διαφοροποιημένα μέσα διαβίωσης για τους κατοίκους των εξορυκτικών κοινοτήτων

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

Για πολλούς ανθρώπους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), η συμμετοχή στην εξορυκτική βιομηχανία είναι ένας από τους πιο βιώσιμους τρόπους για να κερδίσουν τα προς το ζην. Ανακοινώσαμε το πρόγραμμα Congo Power πέρυσι, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να βοηθήσουμε τις κοινότητες που έχουν δεσμευτεί για την υπεύθυνη εξεύρεση ορυκτών να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για εναλλακτικά μέσα διαβίωσης.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια της Google να τερματίσει την εξάρτησή μας από τα ακατέργαστα ορυκτά. Για την αντιμετώπιση του ευρύτερου προβλήματος θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες από την απλή υποστήριξη των υπεύθυνων τρόπων εξόρυξης. Θα χρειαστεί η υποστήριξη εναλλακτικών λύσεων στην εξόρυξη.

Το πρόγραμμα Congo Power έχει ως βάση ότι η ανανεώσιμη ενέργεια μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο ενδυνάμωσης του Κονγκό, όπου το ποσοστό εξηλεκτρισμού είναι μόνο 9%. Μέσω του προγράμματος, φέρνουμε σε επαφή οργανισμούς του Κονγκό με άλλους μη κερδοσκοπικούς, ακαδημαϊκούς και τεχνολογικούς συνεργάτες, ώστε να εργαστούν από κοινού με στόχο πιο διαφοροποιημένα μέσα διαβίωσης για όσους ζουν στις εξορυκτικές κοινότητες.

Το 2018, αρχίσαμε να θέτουμε τις βάσεις για τα τέσσερα πιλοτικά μας έργα. Το καθένα από αυτά αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με μέλη των κοινοτήτων του Κονγκό, τα οποία προσδιόρισαν τις ανάγκες και τις εφαρμογές για τις κοινότητές τους.

Η χρήση ηλιακών εγκαταστάσεων ξεκίνησε το 2019 στο Mubi, με την υποστήριξη της Alphamin και της Alliance LOWA.
Η χρήση ηλιακών εγκαταστάσεων ξεκίνησε το 2019 στο Mubi, με την υποστήριξη της Alphamin και της Alliance LOWA.

Νέοι συνεργάτες, νέες δυνατότητες

Για την αντιμετώπιση σύνθετων ενεργειακών ζητημάτων, όπως εκείνων της ΛΔΚ, απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία. Το 2018, αναθέσαμε σε δύο συνεργάτες να ηγηθούν του προγράμματος Congo Power. Ο ένας είναι η RESOLVE, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενισχύει τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών και αναπτύσσει συνεργασίες, μεταξύ άλλων σε περιοχές της ΛΔΚ που πλήττονται από συγκρούσεις, και ο άλλος είναι η GivePower Foundation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ειδικεύεται σε έργα ηλιακής ενέργειας.

Η RESOLVE λειτουργεί ως γραμματεία του προγράμματος Congo Power, προσφέροντας εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών και τον συντονισμό των πόρων για το έργο. Επίσης, η RESOLVE θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της κοινοπραξίας με τη συμμετοχή χρηματοδοτών και συμβούλων από διάφορους τομείς και στη σύνδεση με περισσότερους επιτόπιους συνεργάτες στις κοινότητες της ΛΔΚ.

"Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες επιτυχίας θα είναι η συμμετοχή τοπικών συνεργατών, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά προσφέρουμε όσα οι κοινότητες χρειάζονται και θέτουν ως προτεραιότητα", λέει η Jennifer Peyser, ανώτερη διαμεσολαβήτρια στη RESOLVE. Ο δεύτερος βασικός συνεργάτης μας, η GivePower, έχει ηγετικό ρόλο στις παρεμβάσεις στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, καθώς παρέχει ηλιακά συστήματα σε κοινότητες που δεν έχουν σήμερα ηλεκτρικό ρεύμα. "Ως τεχνικοί σύμβουλοι καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να αναπτυχθεί η ηλιακή ενέργεια και να διατηρηθούν οι προοπτικές ανάπτυξής της επί του πεδίου", αναφέρει ο Barrett Raftery, εκτελεστικός διευθυντής της GivePower. Ο συγκεκριμένος οργανισμός επιστρέφει με ενθουσιασμό για να συνεχίσει το έργο του στη ΛΔΚ με το πρόγραμμα Congo Power. Σε ένα ξεχωριστό εγχείρημα το 2016, η GivePower εγκατέστησε τρία μικροδίκτυα για να αποκαταστήσει τα σωτήρια συστήματα επικοινωνιών για τους δασοφύλακες στο Εθνικό Πάρκο Virunga.

Έναρξη πιλοτικών έργων,

Νησί Idjwi. Η ΛΔΚ, έχοντας ποσοστό εξηλεκτρισμού μόνο 9% σε όλη τη χώρα (και 1% στις αγροτικές κοινότητες), θα μπορούσε να σημειώσει σημαντική οικονομική και κοινωνική πρόοδο μέσω της χρήσης της ηλιακής ενέργειας.
Νησί Idjwi. Η ΛΔΚ, έχοντας ποσοστό εξηλεκτρισμού μόνο 9% σε όλη τη χώρα (και 1% στις αγροτικές κοινότητες), θα μπορούσε να σημειώσει σημαντική οικονομική και κοινωνική πρόοδο μέσω της χρήσης της ηλιακής ενέργειας.

Τα τέσσερα πιλοτικά μας έργα καλύπτουν τρεις κατηγορίες ηλιακών συστημάτων. Η πρώτη κατηγορία έργων παρέχει μικρά φορητά ηλιακά προϊόντα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα μικρές ανάγκες χρήσης ενέργειας που έχουν υψηλό αντίκτυπο. Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται μονάδες φόρτισης για ηλεκτρονικές ζυγαριές που βοηθούν τους εργάτες των ορυχείων να κάνουν πιο δίκαιες συναλλαγές για ορυκτά σε συνεταιρισμούς με πρακτικές υπεύθυνης εξόρυξης, καθώς και για φορητά ηλιακά φανάρια που μπορούν να βοηθούν τις γυναίκες να επιστρέφουν στο σπίτι τους τη νύχτα με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η δεύτερη κατηγορία συστημάτων έχει σχεδιαστεί για πιο πυκνοκατοικημένες κοινότητες με περισσότερα νοικοκυριά και χρήσεις για μικρότερους εμπορικούς, αγροτικούς ή βιομηχανικούς πελάτες. Σε αυτά τα συστήματα περιλαμβάνονται κάποιες λύσεις, όπως προκατασκευασμένα ηλιακά κουτιά που μπορούν να εξυπηρετούν εκατοντάδες νοικοκυριά, καθώς και κεντρικά συστήματα φιλτραρίσματος νερού που επιτρέπουν στους ανθρώπους να γεμίζουν κανάτες με καθαρό νερό για να τις μεταφέρουν στα σπίτια τους.

Η τρίτη κατηγορία συστημάτων είναι μεγάλα προσαρμοσμένα μικροδίκτυα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κάθε κοινότητα και συναρμολογούνται επιτόπου. Καθώς προχωράμε και το πρόγραμμα Congo Power επεκτείνεται, τα αποτελέσματα από όλα τα επίπεδα των πιλοτικών μας έργων θα προσφέρουν πληροφορίες για μελλοντικά έργα.

Ακολουθεί μια επισκόπηση για την πορεία κάθε έργου σήμερα:

Nyamurhale

Στο Nyamurhale ήταν το πρώτο μας πιλοτικό έργο το οποίο άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2017. Το έργο διαθέτει ένα μικρό φορητό ηλιακό σύστημα που παρέχει ενέργεια για ηλεκτρονικές ζυγαριές και εξοπλισμό δέουσας επιμέλειας, ώστε να συμβάλλει στη διασφάλιση της ακριβούς ανταμοιβής των χρυσωρύχων στην περιοχή, αλλά και στην υποστήριξη του νόμιμου εμπορίου.

"Το έργο χαίρει μεγάλης εκτίμησης από την τοπική κοινότητα και έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει σημαντικά τους συμμετέχοντες στην εξορυκτική εφοδιαστική αλυσίδα στην περιοχή του ορυχείου", λέει ο Lucien Bahimba, συντονιστής με το έργο Better Sourcing Project στο Nyamurhale. "Για παράδειγμα, όσοι έχουν ρόλους επιτήρησης μπορούν να φορτίζουν ευκολότερα τα smartphone στα οποία καταγράφουν πληροφορίες για τη δέουσα επιμέλεια. Το σύστημα μπορεί επίσης να τροφοδοτεί με ρεύμα τα φώτα στο σπίτι όπου πραγματοποιούμε τη συλλογή δεδομένων ιχνηλασιμότητας."

Αυτό το σύστημα παρέμεινε στην ομάδα του έργου Better Sourcing, για να υποστηρίξει τις προσπάθειες δέουσας επιμέλειας στην περιοχή.

Ituri

Στην κοινότητα εξόρυξης χρυσού στο Ituri (που αναπτύχθηκε από το IMPACT) δόθηκαν διάφορα φορητά συστήματα τον Δεκέμβριο του 2018. Εκτός από την παροχή ενέργειας για τον εξοπλισμό και τις λύσεις δέουσας επιμέλειας, έχουμε προσφέρει φορητούς φανούς για να συμβάλουμε στην ασφάλεια των εργατριών των ορυχείων κατά τη νύχτα.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε τις μετρήσεις απόδοσης στο Ituri και εξετάζουμε ευκαιρίες για την επέκταση των συστημάτων με τους τοπικούς συνεργάτες μας.

Walikale

Η πόλη Mubi στην περιοχή Walikale του Βόρειου Κίβου φιλοξενεί πολλούς βιομηχανικούς εργάτες ορυχείων κασσίτερου. Με την υποστήριξη της Alphamin, συμπεριλαμβανομένων του ορυχείου κασσίτερου που διαθέτει και του Alliance LOWA, του μη κερδοσκοπικού βραχίονά της για την κοινοτική δέσμευση, το πρόγραμμα Congo Power εγκαθιστά ένα προκατασκευασμένο κοντέινερ που θα παρέχει ηλιακή ενέργεια και καθαρό νερό στην κοινότητα.

"Το Walikale είναι ιδιαίτερη περίπτωση, επειδή έχουμε εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της εταιρείας εξόρυξης", εξηγεί ο Raftery. "Ο τοπικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός της παρέχει επίσης κοινοτικές υπηρεσίες και αλληλεπιδρά άμεσα με την κοινότητα."

Το έργο Walikale άρχισε να λειτουργεί το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Νησί Idjwi

Η ηλεκτροδότηση του νησιού Idjwi, του 10ου μεγαλύτερου εσωτερικού νησιού στον κόσμο, είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Εγκαθιστούμε ένα μίνι δίκτυο που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί χιλιάδες ανθρώπους και να ενδυναμώνει την κοινότητα, με έμφαση στην ηλεκτροδότηση της τοπικής παραγωγής πάγου, καφέ και πουλερικών.

Δημιουργούμε ένα ευρύτερο φάσμα αντίκτυπου,

Η δυνατότητα αξιοποίησης της ανανεώσιμης ενέργειας από τις επιχειρήσεις (και της απεξάρτησης από τις γεννήτριες ντίζελ) είναι μια νίκη για τις κοινότητες και το περιβάλλον.
Η δυνατότητα αξιοποίησης της ανανεώσιμης ενέργειας από τις επιχειρήσεις (και της απεξάρτησης από τις γεννήτριες ντίζελ) είναι μια νίκη για τις κοινότητες και το περιβάλλον.

Η Peyser, καθώς σκέφτεται το μέλλον, αναλογίζεται το απόλυτο ερώτημα: Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το έργο αυτό θα έχει αυξανόμενο αντίκτυπο με την πάροδο του χρόνου;

"Είτε έχουμε να κάνουμε με τη δοκιμή νέων μοντέλων που μπορούμε να αναπαραγάγουμε αργότερα, είτε με τον προσδιορισμό νέων συνεργατών που θα υποστηρίξουν την αναπαραγωγή μοντέλων σε άλλες περιοχές, είτε με την αύξηση του αντίκτυπου που ασκούμε στις υπάρχουσες περιοχές", αναφέρει η Peyser, "πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στις κοινότητες του Κονγκό και στο όραμά τους για το τι είναι εφικτό με την πρόσβαση στην ενέργεια καθώς προχωράμε."

Παραμένοντας στη σωστή πορεία, ολοκληρώσαμε πρόσφατα ένα ερευνητικό έργο με το εργαστήριο Renewable & Appropriate Energy Laboratory του πανεπιστημίου University of California, Berkeley, με τον τίτλο Addressing Conflict and Inequity through Energy Access in the Democratic Republic of the Congo (Αντιμετώπιση των συγκρούσεων και της ανισότητας μέσω της πρόσβασης στην ενέργεια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό). Η έρευνα αυτή κατέληξε σε μια διερεύνηση της εξεύρεσης ορυκτών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και των σχέσεων ανάμεσα στην καθαρή ενέργεια, τη διατήρηση, την οικονομική ενδυνάμωση και την ενδυνάμωση των φύλων και τις συγκρούσεις.

Τα μέλη του δικτύου συνεργατών του προγράμματος Congo Power έχουν ως στόχο την υποστήριξη των κοινοτήτων στη ΛΔΚ, καθώς δημιουργούν διάφορες οικονομικές επιλογές για να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και να μειώσουν την εξάρτηση από τα ακατέργαστα ορυκτά.