Αναφορές

Μέσω των αναφορών και των μελετών περιπτώσεων, καταγράφουμε την πρόοδό μας και μοιραζόμαστε γνώσεις και insights.

Η βιωσιμότητα αποτελούσε ανέκαθεν βασική αξία για την Google από την ίδρυσή της, και με την πάροδο των ετών εξελίχθηκε η περιβαλλοντική αναφορά και η σκέψη μας. Ανατρέξτε στην τελευταία Περιβαλλοντική αναφορά για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τρέχουσα μεθοδολογία και προσέγγιση που ακολουθούμε.

Φιλτράρισμα κατά:

Θέματα

Αναφορές προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον

 • Επιλεγμένα
 • Πρόσφατα
Πρόσφατα
Δεν βρέθηκαν αναφορές
 • Εικόνα εξωφύλλου της Περιβαλλοντικής αναφοράς του προϊόντος Pixel 8a

  2024 Τηλέφωνα

  Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Pixel 8a

  Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Pixel 8a κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.

 • Εικόνα εξωφύλλου για την αναφορά "Βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα ενέργειας και της διαφάνειας για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια"

  2024 Ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

  Βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα ενέργειας και της διαφάνειας για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

  Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει τη σημασία της πρόσβασης σε δεδομένα ενέργειας και της τυποποίησης προκειμένου να είναι δυνατή η πιο ακριβής μέτρηση και διαχείριση του αποτυπώματος άνθρακα και η παροχή της απαραίτητης διαφάνειας για την επιτάχυνση της προόδου για ένα μέλλον με καθαρή ενέργεια.

 • Εικόνα εξωφύλλου της λευκής βίβλου "Google και δυνατότητα επισκευής"

  2024 Κυκλική οικονομία

  Google και δυνατότητα επισκευής

  Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει την οπτική της Google για τη νομοθεσία σχετικά με το Δικαίωμα επισκευής, μια σύντομη περιγραφή των τρεχουσών δυνατοτήτων επισκευής της Google και τον τρόπο με τον οποίο το Δικαίωμα επισκευής (Right to Repair – R2R) μπορεί να δώσει ώθηση στις γενικότερες προσπάθειες βιωσιμότητας της Google.

 • Ένα πράσινο δέντρο σε μαύρο φόντο

  2023 Γενικά

  Επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα με AI

  Αυτή η αναφορά, που δημοσιεύεται από κοινού από την BCG και την Google, παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τις εταιρείες με κορυφαίες επιδόσεις στο κλίμα μια ξεκάθαρη και συνοπτική κατανόηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη (AI) στη δράση για το κλίμα. Πιο συγκεκριμένα, η αναφορά επισημαίνει τη σημαντική προοπτική του AI στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων, παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους του AI σχετικά με το κλίμα και προσφέρει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών ένα βελτιστοποιημένο πλαίσιο εργασίας για επιθυμητά αποτελέσματα στη θέσπιση πολιτικών. Στην αναφορά μοιραζόμαστε παραδείγματα επιτυχημένων πρώιμων εφαρμογών του AI για το κλίμα και περιπτώσεις στις οποίες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών συμμετέχουν ήδη σε πρωτοβουλίες ώστε να ενεργοποιήσουν, να προωθήσουν ή να καθοδηγήσουν τη χρήση του AI με δράσεις για το κλίμα σε διάφορους κλάδους.

 • Εικόνα εξωφύλλου της Αναλυτικής περιγραφής σχετικά με τις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό

  2023 Ευθύνη προμηθευτή

  Αναλυτική περιγραφή σχετικά με τις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό

  Η παρούσα αναφορά περιγράφει τις προσπάθειές μας για τον περιορισμό επικίνδυνων χημικών σε όλα τα προϊόντα καταναλωτή με την επωνυμία της Google, τα αξεσουάρ, τις διαδικασίες κατασκευής και τη συσκευασία προϊόντων λιανικής.

 • Εικόνα εξωφύλλου του Εταιρικού ρόλου στην επιτάχυνση της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών καθαρού ηλεκτρικού ρεύματος

  2023 Ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

  Ο εταιρικός ρόλος στην επιτάχυνση της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών καθαρού ηλεκτρικού ρεύματος

  Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στη σημασία των προηγμένων τεχνολογιών καθαρού ηλεκτρικού ρεύματος για τη δημιουργία ασφαλών, αξιόπιστων συστημάτων ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και υποστηρίζει ότι οι εταιρείες μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο, διοχετεύοντας ορισμένες από τις αγορές και τις επενδύσεις καθαρής ενέργειας στην υποστήριξη της εμπορευματοποίησης αυτών των τεχνολογιών.

 • Εικόνα εξωφύλλου της Περιβαλλοντικής αναφοράς του προϊόντος Pixel 8 Pro

  2023 Τηλέφωνα

  Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Pixel 8 Pro

  Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Pixel 8 Pro κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.

 • Εικόνα εξωφύλλου της Περιβαλλοντικής αναφοράς σχετικά με το προϊόν Pixel 8

  2023 Τηλέφωνα

  Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Pixel 8

  Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Pixel 8 κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.

 • Εικόνα εξωφύλλου της Περιβαλλοντικής αναφοράς του προϊόντος Google Pixel Watch 2

  2023 Ρολόγια

  Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Google Pixel Watch 2

  Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Google Pixel Watch 2 κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.

 • Εικόνα εξωφύλλου της Περιβαλλοντικής αναφοράς σχετικά με το προϊόν Fitbit Charge 6

  2023 Ρολόγια

  Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Fitbit Charge 6

  Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Fitbit Charge 6 κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.