Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Nest Cam (εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου, με μπαταρία)

Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Nest Cam (εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου, με μπαταρία) κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.

Αύγουστος 2021