Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Nest Cam (εσωτερικού χώρου, ενσύρματη)

Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Nest Cam (εσωτερικού χώρου, ενσύρματη) κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.

Οκτώβριος 2021