Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Google Home Hub

Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Google Home Hub κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.

Οκτώβριος 2018