Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Google Home

Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Google Home κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.

Οκτώβριος 2016