Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Google Wi-Fi 2020

Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Google Wi-Fi κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.
Οκτώβριος 2020