Διαχείριση του νερού από την Google: Επιτάχυνση της θετικής αλλαγής στην Google και όχι μόνο

Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει το έργο μας για τη διαχείριση του νερού έως σήμερα και τις φιλοδοξίες μας για το μέλλον, στην Google και όχι μόνο. Εστιάζουμε σε τρεις τομείς: βελτίωση των πόρων διαχείρισης του νερού στις εγκαταστάσεις των γραφείων και τα κέντρα δεδομένων της Google, αναπλήρωση του νερού που χρησιμοποιούμε και βελτίωση της κατάστασης του υδροκρίτη και των οικοσυστημάτων σε άνυδρες κοινότητες, καθώς και κοινοποίηση τεχνολογιών και εργαλείων που βοηθούν στην πρόβλεψη, την αποτροπή και την αποκατάσταση από την ανεπάρκεια νερού.
Σεπτέμβριος 2021