Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Google Pixel Watch

Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Google Pixel Watch κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.

Οκτώβριος 2022