Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Google Pixel Watch 2

Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Google Pixel Watch 2 κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.
Οκτώβριος 2023