Οικολογική δρομολόγηση στους Χάρτες Google: Πώς λειτουργεί

Σε αυτή την εργασία εξετάζουμε τους λόγους για τους οποίους δημιουργήσαμε τη λειτουργία οικολογικής δρομολόγησης στους Χάρτες Google, τα καθοριστικά δεδομένα και τεχνολογίες που συνέβαλαν στην ανάπτυξή της, τον δυνητικό θετικό αντίκτυπο της λειτουργίας και τα σχέδιά μας για το μέλλον.

Νοέμβριος 2021