Πράσινη υπολογιστική της Google, αποδοτικότητα σε κλίμακα

Αυτή η μελέτη περίπτωσης συγκρίνει την εξοικονόμηση ενέργειας και το αποτύπωμα άνθρακα της χρήσης του Gmail μέσω των Εφαρμογών Google, της σουίτας συνεργασίας και ανταλλαγής μηνυμάτων της Google που βασίζεται στο cloud, σε σχέση με την εγκατάσταση τοπικών διακομιστών για τη διαχείριση του ίδιου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αύγουστος 2011