Ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων

Αυτή η αναφορά εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η επένδυση της Google στις ψηφιακές υποδομές υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Φεβρουάριος 2018