Ψηφιακή απανθρακοποίηση: Πώς ο ψηφιακός τομέας υποστηρίζει τη δράση για το κλίμα

Αυτή η αναφορά αποτελεί μια μελέτη του ομίλου Implement Consulting Group που ανατέθηκε από την Google και παρέχει μια ενημερωμένη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι λύσεις cloud για επιχειρήσεις επιτρέπουν και επιταχύνουν την οικολογική μετάβαση στην οικονομία και την κοινωνία στην Ευρώπη.

Οκτώβριος 2022