Επιτάχυνση της κυκλικής οικονομίας μέσω της εμπορικής αποδόμησης και επαναχρησιμοποίησης

Η συγκεκριμένη εργασία κάνει μια πρώτη προσέγγιση στη σημασία της αποδόμησης των εμπορικών κτιρίων και της επαναχρησιμοποίησης των οικοδομικών υλικών, με στόχο ένα ολοένα και πιο κυκλικό δομημένο περιβάλλον. Συντάχθηκε βασισμένη σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 25 και άνω συνεντεύξεις με κορυφαίους ειδικούς στην αποδόμηση και την επαναχρησιμοποίηση, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
Αύγουστος 2020