Κλείσιμο του κενού στην κυκλικότητα των πλαστικών: Συνοπτική έκθεση

Αυτή είναι η συνοπτική έκθεση μιας μελέτης που προσδιορίζει τις στρατηγικές παρεμβάσεις μικρού ή μηδενικού κινδύνου με βάση πολλαπλά μελλοντικά σενάρια που μπορούν να δημιουργήσουν μη αναστρέψιμη δυναμική προς την κυκλικότητα των πλαστικών. Αξιολογεί έξι πολυμερή σε τρεις μεγάλες περιοχές του κόσμου, που αντιπροσωπεύουν το 86% της τρέχουσας παγκόσμιας ζήτησης σε πλαστικά, εξετάζει μια ομάδα παρεμβάσεων και προσδιορίζει τα σημαντικά στοιχεία για την ενίσχυση των κυκλικών εφοδιαστικών αλυσίδων.
Ιούλιος 2021