Αντισταθμίσεις άνθρακα της Google: Συνεργασία και δέουσα επιμέλεια

Από το 2007, όταν επιτύχαμε μηδενικές εκπομπές άνθρακα σε όλες τις λειτουργίες μας, υποστηρίξαμε τις προσπάθειες συλλογής και καταστροφής των εξαιρετικά επικίνδυνων αερίων του θερμοκηπίου με την προμήθεια πιστώσεων άνθρακα υψηλής ποιότητας. Αυτό το έγγραφο του 2011 περιγράφει τη διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να επιλέξουμε έργα και να εφαρμόσουμε αντισταθμίσεις άνθρακα στο αποτύπωμα άνθρακά μας.

Αύγουστος 2011