Περιβαλλοντική αναφορά 2023

Η Περιβαλλοντική αναφορά 2023 της Google περιγράφει πώς προωθούμε θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα μέσω της επιχείρησής μας με τρεις βασικούς τρόπους: ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών που ενδυναμώνουν τα άτομα στην πορεία τους για μια πιο βιώσιμη ζωή, συνεργασία με συνεργάτες και οργανισμούς παντού για τη μετάβαση σε ανθεκτικά συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και λειτουργία της επιχείρησής μας με πιο βιώσιμο τρόπο. Περιλαμβάνει δεδομένα, επισημάνσεις απόδοσης και την πρόοδο που έχουμε σημειώσει για την επίτευξη των στόχων που θέσαμε το οικονομικό έτος 2022 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022).

Ιούλιος 2023