Περιβαλλοντική αναφορά 2023: Συνοπτική παρουσίαση

Η συγκεκριμένη συνοπτική παρουσίαση αποτελεί μια συντομευμένη έκδοση της Περιβαλλοντικής αναφοράς 2023.
Ιούλιος 2023