Ανακοίνωση για το Βραβείο της Google για την Έρευνα στον τομέα αφαίρεσης διοξειδίου του άνθρακα

Τα Βραβεία της Google για την Έρευνα στον τομέα αφαίρεσης διοξειδίου του άνθρακα για το 2023 έχουν στόχο να χρηματοδοτήσουν επιλεγμένες προσπάθειες έρευνας για τον καλύτερο χαρακτηρισμό και την επιτάχυνση της ανάπτυξης των νέων προσεγγίσεων αφαίρεσης διοξειδίου του άνθρακα.
Μάρτιος 2023