Αναφορά υπευθυνότητας προμηθευτών 2021

Αυτή η αναφορά διατηρεί τη βασική δομή των παλαιότερων αναφορών που χρονολογούνται από την πρώτη αναφορά μας που εκδόθηκε το 2017. Η αναφορά επισημαίνει πολλά καίρια έργα του 2020 σε ολόκληρο το δίκτυο προμηθευτών μας που σηματοδοτούν τις επιτυχίες, τις προκλήσεις και τις επιδιώξεις του προγράμματός μας.

Δεκέμβριος 2021