Περιβαλλοντική αναφορά 2019

Η συγκεκριμένη αναφορά περιγράφει πώς αυξάνουμε τον θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας με πέντε βασικούς τρόπους: σχεδίαση αποδοτικών κέντρων δεδομένων, προώθηση της ενέργειας χωρίς άνθρακα, δημιουργία βιώσιμων χώρων εργασίας, δημιουργία καλύτερων συσκευών και υπηρεσιών και ενίσχυση των χρηστών μέσω της τεχνολογίας. Περιλαμβάνει δεδομένα, επισημάνσεις απόδοσης και την πρόοδο που έχουμε σημειώσει για την επίτευξη των στόχων που θέσαμε το οικονομικό έτος 2018, ενώ αναφέρει και τους σημαντικούς στόχους που θέσαμε το 2019.
Αύγουστος 2019