Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Fitbit Ace LTE

Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Fitbit Ace LTE κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.
Μάιος 2024