Αδρανοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών: Κατανόηση των φραγμών στη συμμετοχή των καταναλωτών στις υπηρεσίες ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών

Η συγκεκριμένη λευκή βίβλος εστιάζει στη δεύτερη αρχή κυκλικής οικονομίας της Google (Διατήρηση των προϊόντων και των υλικών σε χρήση) καθώς αφορά τα ηλεκτρονικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και συνοψίζει την έρευνα για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της αδρανοποίησης προϊόντων. Η βίβλος περιέχει χρήσιμα insights για οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει υπηρεσίες για την αποφυγή της αδρανοποίησης και την προώθηση της επανακυκλοφορίας των ηλεκτρονικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και των υλικών τους που δεν χρησιμοποιούνται.
Νοέμβριος 2021