Πράσινα κέντρα δεδομένων της Google: Μελέτη περίπτωσης POP δικτύου

Σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης περιγράφονται με λεπτομέρεια ορισμένα από τα μέτρα εξοικονόμησης κόστους που εφαρμόζουμε στην Google, καθώς και τα μαθήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε κέντρα δεδομένων και χώρους δικτύωσης άλλων.

Αύγουστος 2011