Το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης του λογισμικού που βασίζεται στο cloud: Μια μελέτη περίπτωσης στις ΗΠΑ

Η ανάλυση των καθαρών ενεργειακών επιπτώσεων των μεταβάσεων στο cloud μπορεί να είναι δύσκολη υπόθεση, επειδή οι υπηρεσίες κέντρων δεδομένων μπορούν να επηρεάζουν πολλά διαφορετικά μέρη των οικονομικών και ενεργειακών συστημάτων της κοινωνίας. Αυτή η αναφορά παρουσιάζει συνοπτικά την έρευνα που διεξήγαγαν το Lawrence Berkeley National Laboratory και το Northwestern University, με υποστήριξη από την Google, για να απαντήσουν στην πρόκληση της καθαρής ενεργειακής ανάλυσης.
Ιούνιος 2013