Πόλεις στην κυκλική οικονομία: Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας

Αυτή η εργασία εξετάζει τον ρόλο που μπορούν να παίξουν ορισμένες πτυχές της ψηφιακής τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός αστικού συστήματος που αναδημιουργείται και αποκαθίσταται.

Αύγουστος 2017