Κυκλική οικονομία Google σε έναν βιώσιμο κόσμο

Η φιλοδοξία μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την επαναχρησιμοποίηση πεπερασμένων πόρων στις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες μας και να βοηθήσουμε άλλους να κάνουν το ίδιο. Η συγκεκριμένη λευκή βίβλος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για την αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων από τη φάση της σχεδίασης, τη διατήρηση των προϊόντων και των υλικών τους σε χρήση και την προώθηση των υγιεινών υλικών και της ασφαλούς χημείας.

Ιούνιος 2019