Περιβαλλοντική αναφορά του προϊόντος Chromecast με Google TV

Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική απόδοση του Chromecast με Google TV κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής του, από τη σχεδίαση και την κατασκευή μέχρι τη χρήση και την ανακύκλωση.

Σεπτέμβριος 2020