Δήλωση επαλήθευσης αποθέματος σχετικά με τα αέρια θερμοκηπίου από την Alphabet για το 2016 (ΟΕ 2015)

Αποκτούμε διασφάλιση από τρίτα μέρη και συγκεκριμένα από έναν ανεξάρτητο πιστοποιημένο ελεγκτή για τις εκπομπές εύρους 1 και 2, καθώς και μέρος των εκπομπών εύρους 3. Η από μέρους μας χρήση ηλεκτρικής ενέργειας εμπίπτει επίσης στην επαλήθευση εύρους 2.
Ιούλιος 2016