Επιτάχυνση της διαδικασίας αγοράς ανανεώσιμης ενέργειας μέσω δημοπρασιών

Σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης, μοιραζόμαστε λεπτομέρειες όσον αφορά το κατά πόσο απέδωσαν οι δημοπρασίες μας για ανανεώσιμη ενέργεια καθώς και τα μαθήματα που πήραμε. Ελπίζουμε η εμπειρία μας να είναι χρήσιμη για άλλους αγοραστές ανανεώσιμης ενέργειας εκτός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να εμπνεύσει τρίτα μέρη να αναπτύξουν νέα εργαλεία και νέες λύσεις που θα εξομαλύνουν τις δημοπρασίες ως εργαλείο για την προμήθεια ανανεώσιμης ενέργειας.

Οκτώβριος 2019