Ενεργειακή απόδοση χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα κέντρα δεδομένων της Google (2020)

Όταν ανακοινώσαμε τον στόχο μας για λειτουργία με 24ωρη ενέργεια χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030, αποφασίσαμε να είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με την πρόοδό μας, τα εμπόδια και τους φραγμούς που αντιμετωπίζουμε, καθώς και να παρέχουμε χρήσιμα μαθήματα που μπορεί να υποστηρίξουν τις προσπάθειες άλλων στην απανθρακοποίηση των οργανισμών τους. Για αυτόν τον λόγο, κοινοποιούμε την ετήσια, συνολική ενεργειακή απόδοση χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για κάθε περιοχή, κάθε χρόνο.
Ιούνιος 2020