Τρίτη δεκαετία δράσης της Google για το κλίμα

Η συγκεκριμένη εργασία επισημαίνει τον στόχο της Google για λειτουργία με ενέργεια χωρίς άνθρακα και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να πετύχει αυτόν τον στόχο έως το 2030.
Σεπτέμβριος 2020