Μελέτη περίπτωσης για τα απόβλητα στην περιοχή Bay Area από την Google

Αυτή η μελέτη περίπτωσης συνοψίζει τις ενέργειες της Google για την επίτευξη ποσοστού εκτροπής από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που έφτασε στο 86% το 2015, και εξετάζει τις στρατηγικές που εφαρμόζονται για τη συνέχιση των προσπαθειών βελτίωσης.

Σεπτέμβριος 2016