Επιστολή διασφάλισης περιβαλλοντικών δεικτών της Alphabet για το 2021 (ΟΕ 2020)

Αποκτούμε διασφάλιση από τρίτα μέρη και συγκεκριμένα από έναν ανεξάρτητο πιστοποιημένο ελεγκτή για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά δεδομένα, στα πλαίσια του Ανεξάρτητου ελέγχου από λογιστές, στον οποίο περιλαμβάνονται επιλεγμένες μετρήσεις για εκπομπές GHG, ενέργεια και νερό.

Ιούνιος 2021