Επιστολή διασφάλισης ομολόγου βιωσιμότητας της Alphabet για το 2022

Αποκτούμε διασφάλιση από τρίτα μέρη και συγκεκριμένα από έναν ανεξάρτητο πιστοποιημένο ελεγκτή για την κατανομή των καθαρών εσόδων του ομολόγου στήριξης της βιωσιμότητας, στα πλαίσια της Αναφοράς ανεξάρτητων λογιστών.
Αύγουστος 2022