Αναφορά αντίκτυπου ομολόγου στήριξης της βιωσιμότητας για το 2022, Alphabet

Η συγκεκριμένη Αναφορά αντίκτυπου ομολόγου στήριξης της βιωσιμότητας για το 2022 βασίζεται στην αναφορά για το 2021 και καλύπτει την κατανομή των καθαρών εσόδων στις οκτώ κατηγορίες κατάλληλων οικολογικών και κοινωνικών έργων μας καθώς και τον σχετικό αναμενόμενο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα, μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2021. Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την πλήρη κατανομή των καθαρών εσόδων από την έκδοση του ομολόγου στήριξης της βιωσιμότητας για το 2020.
Αύγουστος 2022