Αναφορά αντίκτυπου ομολόγου στήριξης της βιωσιμότητας για το 2021, Alphabet

Το 2020 εκδώσαμε ομόλογα στήριξης της βιωσιμότητας αξίας 5,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκείνη την περίοδο, ήταν η μεγαλύτερη έκδοση ομολόγων στήριξης της βιωσιμότητας και της οικολογίας στον κόσμο. Αυτή η αρχική Αναφορά αντίκτυπου του ομολόγου στήριξης της βιωσιμότητας καλύπτει την κατανομή των καθαρών εσόδων στις οκτώ κατηγορίες κατάλληλων οικολογικών και κοινωνικών έργων μας καθώς και τον σχετικό αναμενόμενο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα, μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αύγουστος 2021