Πλαίσιο λειτουργίας για τα ομόλογα στήριξης της βιωσιμότητας για το 2020, Alphabet

Τα έσοδα από τα ομόλογα στήριξης της βιωσιμότητας χρηματοδοτούν τρέχοντα και νέα έργα με περιβαλλοντικά ή κοινωνικά υπεύθυνο χαρακτήρα και δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να ταχθούν μαζί μας στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων. Αυτό το Πλαίσιο λειτουργίας για τα ομόλογα στήριξης της βιωσιμότητας λειτουργεί ως οδηγός αναφορικά με αυτές τις επενδύσεις.

Αύγουστος 2021