Τεχνητή νοημοσύνη και κυκλική οικονομία: Το AI ως εργαλείο επιτάχυνσης της μετάβασης

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στη διασταύρωση δύο ανερχόμενων τάσεων εξαιρετικής δυναμικής: της τεχνητής νοημοσύνης και της κυκλικής οικονομίας. Η εργασία αναδεικνύει εφαρμογές κυκλικής οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και εξετάζει αναλυτικά τους κλάδους των τροφίμων και των ηλεκτρονικών συσκευών, περιγράφοντας πώς χρησιμοποιείται ή πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον για να επιτρέψει και να επιταχύνει τη μετάβαση αυτών των τομέων στο νέο μοντέλο.
Αύγουστος 2019