Επίτευξη του στόχου αγοράς 100% ανανεώσιμης ενέργειας και περαιτέρω βήματα

Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει την πορεία μας για την επίτευξη του στόχου αγοράς 100% ανανεώσιμης ενέργειας, εξετάζει όσα μάθαμε αυτά τα επτά έτη από τα συμβόλαια ανανεώσιμης ενέργειας ύψους 2,6 GW και παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για τις προσπάθειές μας για επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια.
Δεκέμβριος 2016