Ο εταιρικός ρόλος στην επιτάχυνση της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών καθαρού ηλεκτρικού ρεύματος

Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στη σημασία των προηγμένων τεχνολογιών καθαρού ηλεκτρικού ρεύματος για τη δημιουργία ασφαλών, αξιόπιστων συστημάτων ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και υποστηρίζει ότι οι εταιρείες μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο, διοχετεύοντας ορισμένες από τις αγορές και τις επενδύσεις καθαρής ενέργειας στην υποστήριξη της εμπορευματοποίησης αυτών των τεχνολογιών.

Σεπτέμβριος 2023