Αναλυτική περιγραφή σχετικά με τις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό

Η παρούσα αναφορά περιγράφει τις προσπάθειές μας για τον περιορισμό επικίνδυνων χημικών σε όλα τα προϊόντα καταναλωτή με την επωνυμία της Google, τα αξεσουάρ, τις διαδικασίες κατασκευής και τη συσκευασία προϊόντων λιανικής.
Νοέμβριος 2023