Εφαρμογές μηχανικής εκμάθησης για βελτιστοποίηση κέντρων δεδομένων

Στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων πραγματοποιούνται σύνθετες αλληλεπιδράσεις μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου. Αυτή η έκθεση εξετάζει πώς η μηχανική εκμάθηση μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο αξιοποίησης υπαρχόντων δεδομένων αισθητήρων για τη μοντελοποίηση της απόδοσης των κέντρων δεδομένων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Αύγουστος 2014