Εξετάζοντας την αναλογικότητα ενέργειας στην υπολογιστική

Αυτή η εργασία εκδόθηκε από το IEEE Computer Society και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα σχέδια με αναλογικότητα ενέργειας θα μπορούσαν να επιτρέψουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας στους διακομιστές, με δυνατότητα διπλασιασμού της αποδοτικότητάς τους σε πραγματική χρήση.

Δεκέμβριος 2007