24/7 έως το 2030: Δημιουργία ενός μέλλοντος χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Το 2020, θέσαμε έναν φιλόδοξο νέο στόχο: Να λειτουργούμε με ενέργεια χωρίς άνθρακα, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, και όλα αυτά έως το 2030. Η συγκεκριμένη λευκή βίβλος εξηγεί την επιστήμη πίσω από τον στόχο για 24ωρη ενέργεια χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τον τρόπο με τον οποίο ελπίζουμε ότι θα τον πετύχουμε.

Σεπτέμβριος 2020