Δήλωση σχετικά με τον Νόμο περί διαφάνειας της Νορβηγίας 2022

Η Google LLC (Google) και οι θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένης της Google Norway AS, έχουν δεσμευτεί να συμπεριφέρονται σε όλους τους εργαζόμενους με σεβασμό και αξιοπρέπεια, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ηθική λειτουργία. Εκδώσαμε την παρούσα δήλωση σύμφωνα με τον Νόμο περί διαφάνειας της Νορβηγίας, ο οποίος απαιτεί από την Google Norway AS να εκδίδει μια ετήσια δήλωση με την οποία να αποκαλύπτει τις προσπάθειες που καταβάλλει για να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της.

Ιούνιος 2023