Διαχείριση CFE: Ένα νέο μοντέλο για αύξηση του αντίκτυπου της απανθρακοποίησης

Αυτή η εργασία αναφέρει λεπτομέρειες για το μοντέλο Διαχείρισης CFE που έχουμε δημιουργήσει μαζί με συνεργάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτές περιλαμβάνονται η παρουσίαση του μοντέλου Διαχείρισης CFE, η σύγκριση των χαρακτηριστικών του με τα παραδοσιακά PPA, η επισήμανση τριών μελετών περίπτωσης όπου η Google εφάρμοσε το μοντέλο Διαχείρισης CFE και η μελέτη πιθανών μελλοντικών καινοτομιών και εφαρμογών στην αγορά.
Σεπτέμβριος 2022